Positieve vooruitzichten voor het gezondheidsfonds


Miljard dollar gezondheidsfonds ook gestegen in 2014
13.10.2013

Deskundigen van de federale overheid voorspellen het komende jaar meer dan 200 miljard euro aan wettelijke ziektekostenverzekeringen. Over de komende uitgaven bestaat onenigheid. Zorgverzekeraars eisen meer geld.

Ministerie van VWS en zorgverzekeraars oneens Het komend jaar mag de wettelijke zorgverzekering weer een plus verwachten. De inkomsten worden door de zogenaamde schatter-groep voor 2014 geraamd op 202,2 miljard euro. De experts van de Federale Verzekeringsdienst (BVA) en het Ministerie van Volksgezondheid (BMG) konden het echter niet met de zorgverzekeraars eens worden over een prognose van het uitgavenniveau. De BMG en BVA verwachten 199,6 miljard euro, maar de koepelorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekering (GKV) verwacht 201,1 miljard euro. Aangezien de dotaties aan de individuele zorgverzekeraars zijn afgeleid van het Zorgfonds 2014, is het resultaat van de groep schatters zo groot.

Miljarden reserves Ondanks hun miljarden reserves hadden de ziekenfondsen vooraf al meer geld van het ziekenfonds gevraagd, namelijk zo'n twee miljard meer dan de federale overheid en de Federale Verzekeringsdienst hadden ingeschat. Dit was gerechtvaardigd met de verwachte toekomstige extra uitgaven, bijvoorbeeld omdat de verplichte kortingen op medicijnen en ziekenhuizen niet meer gelden. Anders zouden er extra bijdragen komen uit de kosten van de verzekerde.

Concurrentie tussen zorgverzekeraars Het uniforme premiepercentage dat sinds de introductie van het ziekenfonds vier jaar geleden door alle zorgverzekeraars wordt verlangd, is 15,5 procent van het brutoloon. De verzekerde betaalt 8,2 procent en de werkgever 7,3 procent. Deze inkomsten worden gebundeld in het fonds en volgens bepaalde criteria aan de zorgverzekeraars verstrekt. Er moet onder meer voor worden gezorgd dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars met veel oude patiënten meer geld krijgen dan die met veel jonge en gezonde leden. De concurrentie tussen de kassa's zou ook op deze manier moeten werken. Sommige verzekeraars zien het echter heel anders en slechts een paar dagen geleden luidde de kop: "Barmer-baas roept op tot afschaffing van de standaardbijdrage". In een interview vroeg de CEO van de ziektekostenverzekeraar Barmer GEK, Christoph Straub, de opkomende federale regering om de uniforme premie voor de ziektekostenverzekering af te schaffen.

Verandering van ziekenfonds voor aanvullende premies De wettelijke zorgverzekeraars kunnen, als zij meer geld hebben ontvangen dan zij zelf nodig hebben en ook voldoende reserves hebben opgebouwd, premies aan hun leden uitkeren. In het tegenovergestelde geval kunt u wel aanvullende bijdragen heffen, maar alleen voor het komende jaar. Als verzekerde een dergelijke bijdrage wil vermijden, kan hij van fonds wisselen. Verzekeraars moeten zelfs op deze mogelijkheid wijzen. Als gevolg hiervan verloren zorgverzekeraars die extra bijdragen in rekening brachten in het verleden massa's leden.

Politiek meningsverschil Sinds de verkiezingen voor de Bondsdag hebben de afzonderlijke partijen niet alleen ruzie gemaakt over hun verschillende ideeën en modellen van gezondheidsbeleid. De SPD wilde dat de burgers het "beste fonds" zouden kiezen, de CDU wilde daarentegen nog steeds het uniforme tarief. Sommigen zien al een particuliere ziektekostenverzekering voordat ze uitgaan. Samen met de Groenen en Links zou de SPD de voorkeur geven aan een burgerverzekering, die onder meer het tweeledige systeem van particuliere en wettelijke ziektekostenverzekeringen zou moeten afschaffen. De verkiezingswinnaars van de CDU hebben een dergelijke burgerverzekering echter altijd afgewezen. (advertentie)

Afbeelding: Thomas Siepmann / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: Positieve Gezondheid België - Orban


Vorige Artikel

City-BKK gered van faillissement?

Volgende Artikel

Spijsvertering: artisjok in plaats van schnaps