Klinieken in nood: elke derde persoon staat in het rood


Een derde van de clinics in het rood

De klinieken in heel Duitsland kampen met groeiende financiële problemen. Bijna elk derde ziekenhuis schreef in 2011 in het rood, meldt de German Hospital Society (DKG), verwijzend naar een representatieve enquête van het Duitse ziekenhuisinstituut (DKI). De situatie wordt nog verergerd door het "slechte betalingsgedrag van de zorgverzekeraars", aldus de verklaring in het huidige persbericht van de DKG.

Uit het DKI-onderzoek bleek een aanzienlijke toename van ziekenhuizen met financiële problemen. Terwijl in 2010 nog 21 procent van de ziekenhuizen in het rood stond, had dit in 2011 maar liefst 31 procent - en de trend stijgt. Over het geheel genomen "is de economische situatie in Duitse ziekenhuizen de afgelopen twee jaar aanzienlijk verslechterd", meldt de Duitse ziekenhuisvereniging. Bij ongeveer 60 procent van de klinieken waren de bedrijfsresultaten lager dan in het voorgaande jaar.

Slechte economische situatie bij veel klinieken Hoewel de financiële situatie van de zorgverzekeraars de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd en er nu miljarden reserves zijn, klagen verschillende klinieken over toenemende financiële problemen. In het DKI-onderzoek beoordeelde slechts een op de vier ziekenhuizen de economische situatie als goed. Slechts enkelen verwachten een verbetering in de toekomst. Slechts 22 procent zei dat hun situatie in 2013 waarschijnlijk zou verbeteren. 40 procent van de ondervraagde ziekenhuizen gaat er daarentegen van uit dat hun economische situatie zal verslechteren. Volgens de DKG zijn 'de miljarden miljarden die de kliniek snijdt ten koste van de klinieken' de hoofdoorzaak van de financiële problemen. Bovendien zijn er "de aanhoudend hoge stijgingen van de personeels-, energie- en materiaalkosten, die de klinieken niet kunnen dekken vanwege de ook wettelijk vastgestelde prijzen", meldt de Duitse ziekenhuisvereniging.

Kritiek op het betalingsgedrag van de zorgverzekeraars Gezien de financiële moeilijkheden van talrijke klinieken eist de DKG dat de federale overheid "in plaats van de ziekenhuizen in totaal 750 miljoen euro voor dit en komend jaar te schrappen" de klinieken helpt. Verder was er kritiek op het betalingsgedrag van de zorgverzekeraars. Twee derde van de klinieken had te kampen met betalingsachterstanden, wat hen nog zwaarder trof in hun toch al precaire financiële situatie. De vorderingen op betalingsachterstanden en weigeringen om landelijk te betalen bedragen volgens de DKG 1,1 miljard euro. Dit zou "de liquiditeit van de ziekenhuizen aanzienlijk beïnvloeden".

Ziekenhuissluitingen accepteren In plaats van meer geld toe te kennen aan ziekenhuizen, hebben sommige wettelijke zorgverzekeraars in het verleden al het offensief genomen met het verzoek om klinieksluitingen. In 2011 pleitte de voorzitter van Barmer GEK er bijvoorbeeld voor om in de toekomst tal van klinieken onder budgetbeperkingen te sluiten. De kleinere klinieken die door de lokale autoriteiten worden beheerd, mogen niet worden vrijgesteld van de besparingsbijdrage van de in 2011 besloten hervorming van de gezondheidszorg, ook al leidde dit tot de sluiting van talrijke faciliteiten. De toegenomen "economische druk" is ook een kans om "de verouderde structuren te veranderen", wat een van de redenen is voor de buitensporige kosten in de gezondheidszorg. Hier moest het traditionele naast elkaar bestaan ​​van ziekenhuizen en medische praktijken worden verbroken en werd medische zorg voor de bevolking veel vaker poliklinisch of tijdens slechts korte ziekenhuisverblijven gegeven, volgens de toenmalige vraag van de CEO van de Barmer GEK. (fp)

Afbeelding: Harald Wanetschka / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: Webinar Bio Inspired Innovation


Vorige Artikel

Unisex tarieven: waarom particuliere ziektekostenverzekeringen aanzienlijk duurder worden

Volgende Artikel

Slordige mannen: veel ziektekiemen in de kantoren van mannen