De medische president bekritiseert het machtsmisbruik van Kassen


Misbruiken zorgverzekeraars hun macht bij vergoedingsonderhandelingen met de medische professie?

De voorzitter van de Duitse medische vereniging, prof. Frank Ulrich Montgomery, heeft de ziekenfondsen beschuldigd van machtsmisbruik in het huidige geschil met de medische professie over de toekomstige beloning. Montgomery legde aan de "Stuttgarter Zeitung" uit dat de macht van de overkoepelende organisatie van wettelijke zorgverzekeraars (overkoepelende GKV) "enorm is versterkt door de wetgeving van de afgelopen jaren", maar dat dit "steeds meer de relevantie voor de patiëntenzorg in de praktijk heeft verloren" en een puur bureaucratisch lichaam.

De aanzienlijke overschotten van de zorgverzekeraars in 2011 en in de eerste helft van 2012 werken als water op de molens van kritiek door de voorzitter van de Duitse medische vereniging. Hier wordt "steeds meer geld opgepot in plaats van gebruikt om voor patiënten te zorgen of om bijdragers te vergoeden", klaagde Montgomery. "De vereniging gedraagt ​​zich als een lobbyistenvereniging bij uitstek, geen spoor van openbare dienstverplichtingen", aldus de verklaring in de huidige aankondiging van de Duitse Medische Vereniging Hoewel er geen praktijken zullen worden gesloten, "zullen informele betalingsverzoeken de komende week niet meer schriftelijk worden beantwoord", zei KBV-baas Andreas Köhler in een recent persbericht.

Ziektekostenverzekeraars bekrassen de waardigheid van artsen Voor de medische professie vormen de meldingen van recordoverschotten van 21,8 miljard euro van de wettelijke ziektekostenverzekeraars een bijkomend argument in het kader van het huidige vergoedingsgeschil. De onderhandelaars van de artsen hadden verzocht om een ​​verhoging van de vergoeding met ongeveer 3,5 miljard euro, niet in de laatste plaats om de aanzienlijke stijging van de bedrijfskosten en de inflatie sinds 2008 te compenseren. Overkoepelend GKV daarentegen was in eerste instantie de onderhandelingen gestart met een voorstel voor een verlaagde vergoeding op basis van een speciaal opgesteld deskundig advies en had uiteindelijk ingestemd met een verhoging van de medische kosten met in totaal 270 miljoen of 0,9 procent. De arts-president Frank Ulrich Montgomery bekritiseerde deze procedure scherp: "Met drie nulrondes voor de artsen met een aanbod van tien procent minus om in onderhandeling te gaan en uiteindelijk slechts 0,92 procent plus aanbod, hoewel een kostenstijging van tien procent aantoonbaar is, dat krast de waardigheid van de onderhandelingspartner - de artsen. ”Door de twijfelachtige procedure van de zorgverzekeraars wordt de situatie in het huidige tariefgeschil op dezelfde manier opgewarmd als bij de ziekenhuisstaking in 2005.

Bevoegdheid van de National Association of Statistical Health Insurance Funds limit? Naar het oordeel van de voorzitter van de Duitse Medische Vereniging zou de macht van de overkoepelende GKV vanwege haar gedrag aanzienlijk moeten worden beperkt. De overkoepelende vereniging GKV voelt als een spaarbank en vergeet volledig dat artsen patiënten moeten behandelen. Hoe kan het anders worden uitgelegd dat de kassamedewerkers, die niet allemaal slecht verdienen, steeds meer geld oppotten in plaats van het te gebruiken voor de verzorging van patiënten of om donateurs te vergoeden. Volgens Frank Ulrich Montgomery moet dringend de vraag worden gesteld of "het wel het is verstandig om de artsen te laten onderhandelen met slechts één overkoepelende organisatie voor alle zorgverzekeraars. ”Naar zijn mening zou het, zoals in het verleden, verstandiger zijn om meer differentiatie toe te staan. "We onderhandelden met concurrerende vervangende en lokale ziektekostenverzekeraars - daarom ging het meer om patiëntenzorg", zegt Montgomery. Het gedrag van de Nationale Vereniging van Wettelijke ziekenfondsen illustreert 'hoe gevaarlijk monopolies zijn als ze onverantwoordelijk macht uitoefenen'.

De Landelijke Vereniging van Wettelijke Artsen voor Ziektekostenverzekering plant een beleid van priksteken De Nationale Wettelijke Vereniging van Ziektekostenverzekeringen heeft nu aangekondigd welke acties haar "beleid van naaldpriksteken" tegen zorgverzekeraars volgende week moet beginnen. In de circa 100.000 praktijken van de huisartsen en psychotherapeuten is 'een breed scala aan gespreide acties' beschikbaar, waarvan volgens de KBV wekelijks gerichte maatregelen worden genomen. Aanvankelijk was het plan om niet langer te reageren op schriftelijke verzoeken tot informele kassa's. Dagelijks overspoelen 145 zorgverzekeraars dokterspraktijken met informeel onderzoek, bijvoorbeeld of een rehabilitatiemaatregel is uitgevoerd of verzekerden nog met ziekteverlof zijn, meldt de KBV. Om aan de zorgverzekeraars duidelijk te maken "hoe lang artsen over het algemeen werken, moeten ze hun vragen en verzoeken om voor 8 uur 's ochtends of na 20 uur' s avonds te beperken", aldus de KBV. De rest van de dag zouden de dokters voor hun patiënten moeten zorgen.

Stemmen op stakingen en praktijksluitingen Vanaf maandag willen ook de huisartsen en fysiotherapeuten weigeren de bonusboekjes te stempelen. De geplande "maatregelen raakten de grootste oorzaak van de bureaucratie in de praktijken, namelijk de zorgverzekeraars. Daardoor hebben de doktoren eigenlijk meer tijd voor hun patiënten ”, legt KBV-baas Köhler uit. "De zorgverzekeraars zullen onze speldenprikken voelen", maar de acties gaan niet ten koste van de patiënt, vervolgt Köhler. Bovendien heeft de nationale vereniging van wettelijke artsen voor ziektekostenverzekeringen besloten om bij het Sociaal Hof van Berlijn-Brandenburg een vordering in te stellen tegen het huidige voorstel om de vergoeding te verhogen. Halverwege volgende week riepen de gratis medische verenigingen ook op om te stemmen over stakingen en sluitingen.

Overschotten zorgverzekeraars reden tot kritiek De forse overschotten van 12,8 miljard euro bij de ziekenfondsen en negen miljoen euro reserves bij het ziekenfonds versterken niet bepaald de onderhandelingsposities. Politici zijn al beschuldigd van het oppotten van geld. De federale minister van Volksgezondheid Daniel Bahr (FDP) heeft verschillende keren gezegd dat bijzonder welvarende zorgverzekeraars de overschotten aan hun leden terugbetalen in de vorm van premies of deze in ieder geval gebruiken voor aanzienlijke prestatieverbeteringen. De zorgverzekeraars houden echter blijkbaar liever hun geld bij elkaar, wat op grond van ervaringen uit het verleden niet echt de schuld kan worden gegeven. Tot drie jaar geleden ging de discussie eigenlijk alleen over de tekorten van de zorgverzekeraars en mogelijke faillissementen. Het is dan ook begrijpelijk dat zorgverzekeraars in eerste instantie de huidige overschotten gebruiken om financiële kussens te creëren. U moet uw hand echter niet overbelasten, omdat uiteindelijk het welzijn van de patiënt centraal moet staan. (fp)

Lees verder:
Apothekers op woensdag in waarschuwing staking
Artsen verlaten de onderhandelingstafel: de staking nadert
Artsen ontevreden over verhoging van de vergoeding van 1800 euro
30016351a2cc0b08c03meer voor dokterskosten

Auteur en broninformatie


Video: Voorwaarts Mars: de circulaire kas als kans voor de toekomst


Vorige Artikel

IKK-project voor patiënten met hartfalen

Volgende Artikel

Elke derde vrouw heeft last van de tijdswisseling