Batenanalyse van antidiabetica


Alle gliptines moeten worden gecontroleerd

Het Federaal Gemengd Comité (GBA) heeft een evaluatie van de voordelen van alle gliptines bevolen, waardoor deze vorm van geneesmiddelenbeoordeling voor het eerst wordt uitgebreid tot de bestaande markt. Fabrikanten van antidiabetica moeten de nodige dossiers uiterlijk 31 december indienen. Het evaluatieproces zal dan in januari 2013 starten, aldus de Federale Gemengde Commissie.

Het feit dat de batenanalyse, die is gepland sinds de inwerkingtreding van de Wet reorganisatie geneesmiddelen (AMNOG) op 1 januari 2011, voor het eerst wordt uitgebreid tot bestaande geneesmiddelen, is te wijten aan een schandaal rond het GBA-besluit over de werkzame stof linagliptine. De GBA kon uit de beschikbare documenten geen bijkomend voordeel vaststellen, zodat de zorgverzekeraars alleen het forfaitaire bedrag voor generieke geneesmiddelen zouden hebben vergoed. De prijzen die de fabrikanten konden behalen waren duidelijk te laag en bovendien werd in andere landen een ongunstig signaaleffect verwacht, zodat de introductie van het medicijn tegen diabetes type 2 niet op de Duitse markt werd geïntroduceerd. Om tot een eerlijke beoordeling te komen, moeten de lang goedgekeurde antidiabetica sitagliptine, vildagliptine en saxagliptine evenals de geneesmiddelencombinaties metformine / sitagliptine en metformine / vildagliptine worden onderworpen aan een overeenkomstige batenanalyse.

Beoordeling van de voordelen van de om redenen van concurrentie vereiste gliptines De GBA-stoel Dr. Rainer Hess legde uit dat om redenen van concurrentie een uitkeringsbeoordeling van alle gliptines - inclusief die welke al op de markt waren voordat de AMNOG in werking trad - moest worden uitgevoerd. Anders zouden de fabrikanten van oudere preparaten een onredelijk voordeel hebben ten opzichte van fabrikanten van werkzame stoffen van dezelfde stofklasse die momenteel op de markt worden gebracht. Voor de geneesmiddelen die vóór 1 januari 2011 op de markt werden gebracht, werd de prijsvrijheid van de fabrikanten niet beperkt door het vergoedingsafhankelijke vergoedingsbedrag. De koepelorganisatie van de wettelijke ziektekostenverzekering (GKV) onderhandelt met de farmaceutische fabrikanten op basis van de beoordeling door de GBA van de voordelen van de werkzame stoffen, welk bedrag voor vergoeding wordt vastgesteld.

Antidiabetica zonder extra voordeel? In het geval van linagliptine beoordeelde het Federaal Gemengd Comité de voordelen in vergelijking met therapie met generieke geneesmiddelen en kon het vanwege het gebrek aan gegevens geen aanvullende voordelen vaststellen. De fabrikanten Boehringer Ingelheim en Lilly hebben alleen een dossier ingediend waarin het extra voordeel ten opzichte van de gliptines die al op de markt waren, werd gepresenteerd. Om tot een eerlijke beoordeling te komen, moeten nu ook de gliptines worden gecontroleerd en vergeleken met een generieke therapie. (fp)

Afbeelding: Andrea Damm / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: Themajournaal insulines


Vorige Artikel

Een hersenscan kan latere rekenprestaties laten zien

Volgende Artikel

Ziektekostenverzekering: mensen met overgewicht moeten meer betalen?