Stress op het werk leidt tot een hartaanval


DAK-gezondheidsrapport: hoog risico op hartaanval door stress op kantoor

In westerse geïndustrialiseerde landen neemt het aantal mensen dat sterft aan hartaanvallen af, maar dit komt vooral door verbeterde diagnose- en behandelingsmogelijkheden. Bovendien is de nicotineconsumptie aanzienlijk gedaald, vooral bij mannen. Ziekenhuisopnames als gevolg van hartaanvallen zijn al lange tijd niet afgenomen. Volgens het huidige DAK-gezondheidsrapport is kantoorstress een van de belangrijkste factoren voor een hoog risico op een hartaanval.

Het hart lijdt ook aan depressie en burn-out
Het hart lijdt onder de constant toenemende druk op de werkvloer. Artsen waarschuwen daarom voor te veel stress in het beroepsleven. Hierdoor steeg de hartaanvalfrequentie aanzienlijk daarboven. Volgens het gezondheidsrapport komen er jaarlijks meer dan 207.000 hartaanvallen voor in Duitsland. De DAK-chef gezondheid prof. Dr. Herbert Rebscher gelooft dat het zeer waarschijnlijk is dat de toenemende psychosociale stress in het professionele leven van veel werknemers verantwoordelijk is voor hartaanvallen. De nieuwe technologie, waaronder mobiel internet, kan ook een van de oorzaken zijn. 'Het is belangrijk om hier de eerste conclusies te trekken', waarschuwt Rebscher. Hij is van mening dat meer aandacht moet worden besteed aan psychische aandoeningen zoals depressie of burn-outsyndroom. "We moeten zien welke preventieve, preventieve en preventieve maatregelen goed zijn." Onderzoek heeft lang aangetoond dat depressie het risico op een hartaanval met 60 tot 100 procent verhoogt. Tot dusver hebben artsen en politici vooral gewaarschuwd voor de gevaren van alcohol, roken, hoge bloeddruk, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en diabetes. Tot dusver zijn psychologische spanningen en stoornissen grotendeels genegeerd in de debatten en educatieve campagnes.

Norbert Smetak, federaal voorzitter van de Federale Vereniging van Resident Cardiologen in München, voegt hieraan toe: "Als de stress toeneemt, stijgen onder meer de pols en de bloeddruk en komen de stresshormonen adrenaline en cortisol vrij." De hoge hormoonspiegels kunnen de afzettingen in de kransslagaders enzovoort doen barsten. een acute hartaanval veroorzaken.

In het geval van een hartinfarct, dat in de volksmond een hartaanval wordt genoemd, merken de getroffenen meestal een hevige pijn op de borst op die langer duurt dan 20 minuten. De pijn in de schouders, onderkaak, armen en bovenbuik straalt vaak uit. Dit gaat af en toe gepaard met koud zweet van angst, duizeligheid en slaperigheid. De symptomen kunnen ook erg atypisch zijn. Vrouwen merken vaak geen hartaanval op omdat het belangrijkste symptoom buikpijn is. Het overlevingspercentage is afhankelijk van leeftijd, algemene gezondheid en snelle medische spoedeisende hulp. Meer dan 50 procent sterft aan een infarct voordat hij in een kliniek aankomt.

Onderzoeksonderzoek naar het verband tussen werkstress en hartaanval Om te bepalen of er een verband is tussen hartaanval en de arbeidswereld heeft het gezondheidsfonds een representatieve enquête onder 3000 medewerkers gelanceerd. De experts kwamen tot een verrassend resultaat. Met de voortdurende berichtgeving in de media en politieke debatten, zijn velen van mening dat de gezondheid van werknemers slecht is. Slechts één op de tien (9,3 procent) zei echter dat hij leed aan een zogenaamde bevredigingscrisis. Deze crisis beschrijft een professionele stress die voortkomt uit slechte erkenning en slecht loon. Een bevredigingscrisis doet zich dus voor wanneer 'werknemers niet langer de beloning krijgen in verhouding tot hun inzet'. Onderzoek had uitgewezen dat er een hoog risico op een hartaanval is voor degenen die door dit type crisis worden getroffen. 'Hoe meer zelfbeschikking en ontwerpmogelijkheden op de werkplek, hoe minder dit probleem optreedt', legt Rebscher uit bij de presentatie van het DAK-rapport. Vooral geschoolde arbeiders en arbeiders hebben last van het fenomeen met een aandeel van respectievelijk 11,2 procent en 10,8 procent. Er is "behoefte aan actie in de bedrijven", waarschuwt de gezondheidsdeskundige.

Tijdsdruk en stress zetten mensen onder druk Eén op de vijf van de enquête geeft aan zich belast te voelen door de sterke tijdsdruk en de hoge werkdruk. Tien procent zei dat de benodigde overuren als stressvol werden ervaren. De DAK vermoedt dat de toenemende psychosociale eisen samenhangen met het toenemende aantal verzuim als gevolg van psychische aandoeningen. 'Gezien de vergrijzende beroepsbevolking is er een bijzonder risicopotentieel voor hart- en vaatziekten', zegt Rebscher. 22,2 procent klaagt over een gebrek aan een goede balans tussen beloning en verricht werk. Dit leidt ook tot symptomen van stress. 17 procent zegt dat de bazen hen te weinig erkenning geven en 15 procent vindt hun werksituatie buitengewoon stressvol als gevolg van daadwerkelijke en gevreesde verslechtering.

Werk mee naar huis nemen verhoogt risico op hartaanval Een derde van de deelnemers geeft aan het werk mee naar huis te nemen. Het niet uitschakelen en activiteiten meenemen blijkt een belangrijke risicofactor voor hartaanvallen. Een belangrijke factor is dat veel werknemers hun werk mee naar huis nemen omdat ze het werk niet meer kunnen doen. Om deze reden heeft iedereen die werk verplaatst naar zijn thuiskantoor ook tweemaal het risico van een verkeerde combinatie van inspanning en beloning. Daarom worden de getroffenen blootgesteld aan een hoger risico op een hartinfarct. Als u echter werk mee naar huis neemt, bijvoorbeeld om gezin en werk beter in balans te brengen, heeft u een laag risico omdat het werk prettiger wordt gemaakt.

Degenen die zich in een bevredigingscrisis bevinden, beoordelen hun eigen gezondheidstoestand aanzienlijk slechter dan anderen. 50 procent meer dan in vergelijking met anderen zei dat hun gezondheid slechter was. Naast zelfevaluatie is de gezondheidstoestand in werkelijkheid zelfs slechter. Veel van de getroffenen hebben last van stemmingswisselingen, angsten of hulpeloosheid. Hoofdpijn en slaapstoornissen komen ongeveer twee keer zo vaak voor als andere. In plaats van zich bewust te worden van hun eigen situatie, 'geven ze niet meer om hun gezondheid dan andere werknemers', legt Rebscher uit. Bedrijven moeten tegenmaatregelen nemen met "bedrijfsgezondheidsmanagement", eist de gezondheidsdeskundige. De zorgverzekeraar helpt u graag verder. (sb)

Lees ook:
Stress heeft direct invloed op de hersenen
Stress en woede verergeren de voorspelling van een hartaanval
Vaak geen diagnose van een hartaanval met behulp van een ECG
Ontstekingsremmend eiwit na een hartaanval
Hartaanval 's morgens erger dan' s avonds
Slaapgebrek bevordert een beroerte en een hartaanval

Auteur en broninformatie


Video: Internist Yvo Sijpkens over leefstijlgeneeskunde


Vorige Artikel

Een hersenscan kan latere rekenprestaties laten zien

Volgende Artikel

Ziektekostenverzekering: mensen met overgewicht moeten meer betalen?