Ziektekostenverzekeraars schaffen aanvullende bijdragen af


Vrijwel alle zorgverzekeraars schaffen de aanvullende premie volgend jaar af

De DAK begon met de aankondiging om de aanvullende premie af te schaffen, die evenmin populair is bij zorgverzekeraars en verzekerden. Nu hebben de laatste zorgverzekeraars, die een aanvullende vergoeding hebben, aangekondigd de toeslag uiterlijk in het tweede kwartaal van 2012 te gaan afschaffen. Dat is tenminste wat de "Nürnberger Nachrichten" meldt, verwijzend naar de kassa.

In de loop van de hervorming van de gezondheidszorg had de zwarte en gele federale regering besloten dat wettelijke ziektekostenverzekeraars financiële knelpunten zouden moeten compenseren met zogenaamde aanvullende bijdragen. Sinds 2010 kunnen de zorgverzekeraars zelf de hoogte van de aanvullende premies bepalen. De aanvullende bijdragen waren ook bedoeld om de concurrentie op de kassamarkt te bevorderen. Twee zorgverzekeraars zijn al slachtoffer geworden van de race voor leden en moesten sluiten. Omdat slechts een minderheid van de zorgverzekeraars gebruik maakte van de middelen van de aanvullende premies, werd duidelijk de concurrentie beslist voor de verzekeraars die dat niet deden. Nu willen bijna alle zorgverzekeraars de aanvullende premies komend jaar afschaffen.

Naar eigen zeggen wil BKK Phoenix de aanvullende bijdrage per 1 april 2012 afschaffen. Hiervoor is er al een door het bestuur voorgestelde resolutie. BKK advita wil ook de aanvullende bijdrage afschaffen, aangezien de bijdrage vanaf het tweede kwartaal van 2012 niet meer van toepassing is. Het ziekenfonds van de onderneming, BKK Hoesch, wil zo snel mogelijk beslissen of de aanvullende premie alleen maar fors wordt verlaagd of geheel wordt opgezegd. De enige kassa die nog geen beslissing heeft genomen is de BKK Publik. Industrie-experts gaan er echter vanuit dat ook hier de extra bijdrage wordt afgeschaft.

De Duitse werknemersverzekeringen (DAK) en de BKK-zorg gaan vanaf volgend jaar samen. Na de fusie vervalt hier ook de extra bijdrage van voorheen acht euro. Na de fusie heet de kassa "DAK Gesundheit". Ook de KKH-alliantie en de Duitse BKK willen meedoen. Ook hier geldt dat de toeslag uiterlijk in 2012 niet meer geldt.

Als de zorgverzekeraars geen gebruik kunnen maken van de uitkeringen van het ziekenfonds, moeten de verzekerde leden van de zorgverzekeraars aanvullende premies innen. Door de goede arbeidsmarktsituatie en enkele spaareffecten is de situatie van de zorgverzekeraars aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar wisten de zorgverzekeraars een stijging van 3,9 miljard euro te realiseren.

De ervaringen tot nu toe zijn bitter. Ziektekostenverzekeraars die een dergelijke bijdrage leverden, verloren ineens duizenden solvabele leden. Ze hadden gebruik gemaakt van hun bijzondere opzeggingsrecht en waren op zoek naar een nieuwe zorgverzekeraar. Daarom willen de zorgverzekeraars de concurrentie nu bevorderen door middel van een individuele dienstencatalogus. Een woordvoerder van de Algemene Vereniging van Wettelijke Verzekeringsfondsen (GKV) zei: "We willen meer individuele bijdragevrijheid voor elk individueel ziekenfonds, ongeacht of een percentage of een euro-bijdrage wettelijk verplicht is". Hierdoor kan meer keuzevrijheid worden geïnvesteerd in investeringen in nieuwe zorgconcepten.

Het tij kan de komende jaren keren. Sommige deskundigen gaan ervan uit dat alle zorgverzekeraars uiterlijk in 2015 afhankelijk zijn van een aanvullende bijdrage. Een studie van de Duitse vakbondsfederatie voorspelde onlangs een extra bijdrage van ongeveer 100 euro per maand. Dit kan over vijf tot tien jaar een realiteit zijn. Het wordt al duidelijk dat de EU en de bankencrisis de economie aanzienlijk zullen verzwakken. Een wettelijke zorgverzekering zal dit ook op een later moment voelen. (sb)

Afbeelding: Claudia Hautumm / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten. VvAA


Vorige Artikel

Gezondheidsvoordelen tijdens de vastentijd

Volgende Artikel

Behandelingsfouten: artsen verwijderden een gezonde nier