+
Nieuws

Geen verhoging van de ziektekostenverzekering in 2012

Geen verhoging van de ziektekostenverzekering in 2012

Zorgverzekeraars weigeren ondanks goede verdiensten premies te verlagen

Komend jaar zullen de premies van de wettelijke zorgverzekeraars waarschijnlijk niet worden verhoogd. Volgens deskundigen hebben de aanvullende bijdragen, de hervorming van de gezondheidszorg en de stabilisering van de arbeidsmarkt ertoe bijgedragen dat de premies voor de ziektekostenverzekering het komend jaar niet zullen stijgen.

Geen verhoging premies zorgverzekeraars in het huidige en komend jaar Ziektekostenpatiënten kunnen opgelucht ademhalen: Door de goede ontwikkeling op de arbeidsmarkt zijn de inkomsten uit zorgverzekeringen weer gestabiliseerd. Het premie-inkomen van de ziekenfondsen is in het lopende jaar na eerste evaluaties niet gedaald. Dit heeft ook een positief effect op de verzekerde. U hoeft dit jaar of volgend jaar geen verdere premieverhogingen te verwachten. Ook is de kans groot dat landelijke aanvullende bijdragen niet worden geïnd. Ziektekostenverzekeraars die nu extra bijdragen nodig hebben, zullen volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid dit premiebeleid blijven volgen. De positieve prognose werd woensdag gepubliceerd door de schattingsgroep van de Federal Insurance Office. Deskundigen van het Federale Ministerie van Volksgezondheid, de Federale Verzekeringsdienst en de wettelijke zorgverzekeraars behoren tot de groep van taxateurs. De experts voorzien onder dezelfde voorwaarden een stabiele inkomstenkant van de ziekenfondsen en het ziekenfonds. Extra inkomsten moeten worden geïnvesteerd in moeilijke financiële situaties.

Goede ontwikkeling op de arbeidsmarkt De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is de stijging van de premies als gevolg van de ommekeer op de arbeidsmarkt en de premie-verhoging in januari 2011. Doordat steeds meer mensen onder de sociale zekerheid werken, is het aantal bijdragende leden toegenomen. Volgens dit, verwacht de Federale Verzekeringsdienst voor het afgesloten jaar 2011 een premie-inkomen van 183,4 miljard EUR. Dat is ongeveer 1,7 miljard euro meer dan oorspronkelijk was geraamd in januari. De toewijzingen aan ziekenfondsen uit het ziekenfonds blijven, conform de wettelijke voorschriften, onveranderd op 178,9 miljard euro. De uitgaven voor ziektekostenverzekeringen worden geraamd op 177,5 miljard euro.

Stabiel premie-inkomen ook in 2012 De positieve trend zet zich het komende jaar door. De schattingsgroep verwacht ook stabiele inkomsten van zorgverzekeraars. Door de goede situatie op de arbeidsmarkt wordt voor het lopende jaar een overschot verwacht. Deze extra inkomsten worden toegewezen aan de liquiditeitsreserve van het ziekenfonds, zoals besloten door een topvergadering van vertegenwoordigers van de ziektekostenverzekeraars, het federale ministerie van volksgezondheid en het federale verzekeringskantoor in Bonn. Een verlaging van de contante bijdragen werd afgewezen.

Met naar schatting € 183,4 miljard aan contante ontvangsten en toewijzingen van € 178,9 miljard aan het gezondheidsfonds, is er maar liefst € 4,5 miljard extra. Het overschot dient bijvoorbeeld ter dekking van de aanvullende bijdragen van Hartz IV, bijstandsgerechtigden en laagverdieners. De experts hebben hiervoor in totaal circa 2,0 miljard euro uitgetrokken, die naar verwachting tot 2014 zal duren. Nog eens 2,4 miljard euro moet worden bewaard als "nestei" om eventuele economische schommelingen te compenseren en de inkomstenkant veilig te stellen. In het ziekenfonds is een liquiditeitsreserve aangelegd zodat zorgverzekeraars in moeilijke financiële situaties of faillissementen aan hun betalingsverplichtingen aan artsen, farmaceutische fabrikanten en klinieken voldoen. Dit zorgt ervoor dat patiënten ook in geval van faillissement worden verzorgd. Extra inkomsten worden verwacht in 2012. De totale omzet wordt geschat op 185,7 miljard euro. De uitgaven van de kassa's bedragen 185,4 miljard euro. Als gevolg hiervan zouden de uitgaven voor ziektekostenverzekeringen volgend jaar volledig kunnen worden gedekt door de toewijzingen van het ziekenfonds, zoals de deskundigen hebben uitgelegd. Over het geheel genomen verwachten de schatters een stijging aan de uitgavenzijde van 4,5 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt met name door de toegenomen consumptie en stijgende prijzen voor medicijnen.

Premieverminderingen zijn categorisch afgewezen. Eisen van de vakbonden, de SPD en de linkse partij als gevolg van de stijging van de inkomsten om de premies voor de ziektekostenverzekering te verlagen, hebben de zorgverzekeraars een duidelijke afwijzing afgegeven. Zo'n klein 'overschot laat geen ruimte' om 'premieverlagingen te bespreken', aldus de voorzitter van de Vereniging van Vervangingsfondsen Thomas Ballast. Het hoofd van de Vereniging van Wettelijke Verzekeringsfondsen (GKV) heeft de oproepen van artsen en klinieken voor hogere financiering van patiëntenzorg resoluut afgewezen. Doris Pfeiffer zei: "Dergelijke verzoeken van vertegenwoordigers van de medische professie en de ziekenhuizen om aanvullende financiering, vooral voor hun cliënten, zijn volkomen ongepast." Vanuit het huis van het Federale Ministerie van Volksgezondheid werd vernomen dat de overtollige middelen voor latere tijden zullen worden geïnvesteerd. (sb)

Lees verder:
Het aantal zorgverzekeraars is in 2011 fors gedaald
22 zorgverzekeraars die failliet gaan?
Wettelijke zorgverzekeraars in nood
Ziektekostenverzekering: binnenkort 70 euro voor extra bijdragen?
Overdreven spaarinspanningen van zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars verwachten voor 2011 geen tekort

Auteur en broninformatieVideo: Waar willen Brabanders op bezuiniginen (Januari- 2021).