Dementie: een groeiend maatschappelijk probleem


Dementie wordt een groeiend maatschappelijk probleem

In Duitsland lijden meer dan een miljoen mensen aan de neurodegeneratieve ziekte dementie - en de trend neemt sterk toe. Het aantal zorgbehoevende dementiepatiënten zal naar verwachting in 2050 zijn verdubbeld, zo blijkt uit het dementierapport 2011 van het Berlin Institute for Population and Development. Dit brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor het gezondheidssysteem en de families van de getroffenen.

Op de themadag “Zorg voor mensen met dementie” op 28 september zullen de experts daarom onder andere actuele zorgconcepten presenteren en bespreken. Als er de komende jaren geen doorbraak komt in de behandeling van dementie, wordt het een "normale bijwerking van ouderdom", aldus het Berlin Institute for Population and Development. Volgens de experts neemt het aantal getroffen mensen dramatisch toe als gevolg van demografische veranderingen. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden voor gezinszorg af, omdat er steeds minder jongeren beschikbaar zijn om thuis voor ouderen te zorgen, waarschuwt de Duitse Alzheimervereniging.

2,6 miljoen dementiepatiënten in 2050 Volgens het dementierapport van 2011 lijden al ongeveer 1,3 miljoen mensen in Duitsland aan dementie, waarvan tweederde met de ziekte van Alzheimer. Volgens het Berlin Institute for Population and Development zal het aantal zorgbehoevende dementiepatiënten naar verwachting toenemen tot twee miljoen in 2030 en tot 2,6 miljoen in 2050. Terwijl het aantal "zorgbehoevende patiënten met dementie toeneemt, nemen de mogelijkheden voor zorg binnen families af, en professionele verpleegkundigen kunnen dit niet compenseren", legt de algemeen directeur van de Duitse Alzheimervereniging, Sabine Jansen, voorafgaand aan de themadag "Zorg voor mensen met dementie" uit. . In de regio's die al kampen met een forse bevolkingsdaling en een sterk vergrijzende bevolking door het wegvallen van de emigratie, zou het toenemende aantal dementiepatiënten volgens Sabine Jansen de komende jaren een serieus maatschappelijk probleem kunnen worden. Volgens de experts omvatten deze structureel zwakke regio's die worden gekenmerkt door emigratie grote delen van Mecklenburg-Voor-Pommeren, perifere regio's van Brandenburg en enkele perifere regio's in Saksen-Anhalt en Saksen. Het gemiddelde percentage dementiepatiënten in de bevolking varieert tot 2190 mensen per 100.000 inwoners, terwijl in Duitsland slechts ongeveer 1.600 ziekten voorkomen per 100.000 inwoners, benadrukte de deskundige.

Mantelzorg Bij Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, vormen zich eiwitafzettingen in de hersenen van de getroffenen, waardoor de overdracht van prikkels tussen de hersencellen wordt verstoord, waardoor hersencellen permanent sterven en de patiënten hun geheugen volledig verliezen. De getroffen mensen verliezen niet alleen hun kennis, maar ook hun persoonlijkheid naarmate de ziekte vordert. Aangezien Alzheimerpatiënten steeds meer hun temporele en ruimtelijke oriëntatie verliezen, zijn ze de klok rond afhankelijk van intensieve zorg. Volgens de Duitse Alzheimer's Association wordt ongeveer tweederde van de getroffenen thuis verzorgd door familieleden. De sociale vereniging VDK pleitte daarom begin dit jaar om dementiepatiënten meer op te nemen in de verpleegkundige verzekering, omdat 'thuiszorg een goed voorbeeld is van levende solidariteit tussen generaties', aldus de voorzitter van de sociale vereniging, Ulrike Mascher. Voor de nabestaanden is de zorg voor dementiepatiënten volgens de deskundige vaak een enorme last, maar is het om capaciteitsredenen nauwelijks mogelijk om alle getroffenen onder te brengen in passende zorgvoorzieningen.

Daarom zal zorg door familieleden een belangrijke rol blijven spelen in de zorg voor dementiepatiënten, legt Sabine Jansen uit. Door de demografische veranderingen neemt echter niet alleen het aantal patiënten toe, maar neemt ook het aantal mensen dat voor dementiepatiënten zou kunnen zorgen af. Bovendien wordt in de structureel zwakke regio's het verplegend personeel dat nodig is voor professionele patiëntenzorg almaar schaarser, vervolgt de deskundige. Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie 'zo lang mogelijk in hun huis blijven en deelnemen aan het sociale leven, hebben we nieuwe concepten nodig', zei de directeur van de Duitse Alzheimer Vereniging. Deze nieuwe benaderingen voor de zorg voor Alzheimer- en dementiepatiënten zouden de focus moeten zijn van de themadagen "Zorg voor mensen met dementie".

Nieuwe manieren om voor dementiepatiënten te zorgen Sabine Jansen noemde onder meer de speciale voorbereiding van de ziekenhuizen op het groeiende aantal getroffenen als voorbeeld van een toekomstgericht ontwerp van zorg voor dementiepatiënten. Als positief voorbeeld noemde de expert de "Vrijstaat Beieren", waar "in samenwerking met de Alzheimer-bedrijven op zeven locaties onder meer ziekenhuismedewerkers worden opgeleid in een modelproject". Zo zijn er vergelijkbare initiatieven in Nedersaksen. Daarnaast zijn er nieuwe benaderingen nodig om tot een betere wisselwerking tussen professionele zorg en vrijwillige zorg te komen, vervolgt Jansen. Hiervoor zijn er "eerste benaderingen, van de korte opleiding van lekenhulpverleners tot vrijwilligerswerk, van waardige zorg tot stervenden", die verder moeten worden uitgebreid, aldus de directeur van de Duitse Alzheimervereniging. Een positief voorbeeld is het in 2011 opgerichte Dementia Competence Center in Sleeswijk-Holstein, dat met financiële steun van de deelstaat de bestaande aanbiedingen en de professionele uitwisseling bundelt. Volgens de deskundige is het “Meergeneratiehuis Noord in Nedersaksen” ook een van de positieve voorbeelden voor de zorg voor dementiepatiënten. Zo worden dementiepatiënten hier ook opgenomen op speciale vergaderdagen voor bewoners van bejaardenhuizen en dagverblijven. Als onderdeel van de themadag zal ook het werk van andere huizen met meerdere generaties worden gepresenteerd in Leipzig, die hun dagelijkse aanbod, zoals yogalessen of dansgroepen, in toenemende mate openen voor dementiepatiënten, meldde de directeur van de Duitse Alzheimervereniging.

Het opzetten van geschikte zorgopties is echter maar één kant van de medaille om de zorg voor dementiepatiënten in de toekomst veilig te stellen, vertelde Knut Bräunlich, voorzitter van de Alzheimer Society in Saksen en algemeen directeur van de sociale dienst gGmbH van de stad Rochlitz, aan de "Hamburger Abendblatt". Voor Knut Bräunlich is het elimineren van de verschillen in de zorgtarieven die in Oost- en West-Duitsland worden betaald, een essentiële voorwaarde voor een adequate patiëntenzorg. "Tussen stationaire voorzieningen in Saksen en Baden-Württemberg bedragen deze (verschillen) bijvoorbeeld tot 800 euro per maand per zorgniveau en case", benadrukt de specialist. Op deze manier zullen de algemene omstandigheden in regio's die al structureel zwak zijn, verder verslechteren, aldus de voorzitter van de Alzheimer Society in Saksen. De voorzitter van de sociale vereniging VdK Duitsland, Ulrike Mascher, vroeg in het algemeen om meer financiële steun om te zorgen voor adequate zorg voor dementiepatiënten. Een gematigde verhoging van de premies voor de wettelijke langdurige zorgverzekering met gelijke deelname van de werkgevers is te overzien, 'als de noodzakelijke prestatieverbeteringen langdurig op betrouwbare wijze uit solidariteit worden gefinancierd', aldus Ulrike Mascher. (fp)

Lees ook:
Wereld Alzheimer's Day: experts waarschuwen voor dementie
Dementie wordt een wijdverbreide ziekte
Leeftijdsdementie neemt toe in Duitsland
Dementie en Alzheimer
Dementie: holistische behandelaanpak
Overmedicatie van patiënten met dementie

Afbeelding: Anja Wichmann / bewerkt: Gerd Altmann / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Leven van jong dementerenden in beeld


Vorige Artikel

Unisex tarieven: waarom particuliere ziektekostenverzekeringen aanzienlijk duurder worden

Volgende Artikel

Slordige mannen: veel ziektekiemen in de kantoren van mannen