Stad BKK: Waar verzekerden nu rekening mee moeten houdenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ziektekostenverzekeraar City BKK concludeert: Waar verzekerden nu op moeten letten

De CITY BKK sluit vanwege financiële moeilijkheden op 1 juli 2011. Het fonds is gesloten omdat het op lange termijn insolvent kan worden, de verwachte inkomsten niet aan de noodzakelijke uitgaven voldoen en activa niet beschikbaar zijn om schommelingen in inkomsten / uitgaven te compenseren . Als een fonds insolvent is, met insolventie wordt bedreigd of te veel schulden heeft, moet de raad van bestuur van het fonds de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte stellen. Ook de Stad BKK kon de geschatte extra bijdrage van 15 euro per maand niet redden. Integendeel, steeds meer leden keerden de kassa de rug toe. De kassa kwam steeds meer in financiële problemen. Veel verzekerden vragen zich nu af wat er met hun verzekering gebeurt en of bepaalde zorgdiensten door andere zorgverzekeraars zullen worden verleend. We hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld over de sluiting van City BKK.

Wie beslist over de sluiting van een zorgverzekeraar?
Het respectieve toezicht op de kassa beslist over een sluiting. Bij City BKK is dit het Federaal Verzekeringskantoor (BVA). De toezichthouder overlegt intensief met de kassa en de verantwoordelijke creditcardassociatie over mogelijke oplossingen (fusie, sluiting, faillissement). Alvorens tot sluiting over te gaan, moet de toezichthouder luisteren naar de landelijke vereniging en de overkoepelende SHI. Naast een beoordeling van een al dan niet bestaand economisch rendement op lange termijn van het fonds, is ook de kwestie van de sluitingsdatum onderwerp van deze hoorzitting.

Wat gebeurt er met vorderingen of schulden als de kassa sluit?
Anders dan in de vrije economie is er bij het sluiten van een zorgverzekering geen voorrang of ondergeschikte vordering van schuldeisers. Om de eisen en verplichtingen vast te leggen, moet het bestuur de sluiting aankondigen. Wanneer een kassa wordt gesloten, gaat deze automatisch in een verwerkingsfase, d.w.z. H. tegen alle schuldeisers loopt de zorgverzekering door totdat deze is afgewikkeld. Dit betekent de huidige gang van zaken, de beloning van de dienstverleners, de verplichting jegens de contractpartners, zoals de Vereniging van Statutair Zorgverzekeraars, en de relatie met de leden en de werkgevers.

Het volgende principe is van toepassing: Als medische diensten zijn verleend, worden deze vergoed aan artsen, ziekenhuizen en alle andere contractuele partners voor medische zorg - dit geldt ook voor alle rekeningen na sluitingstijd. Dit is waar de gemeenschap van alle bedrijfsverzekeraars voor staat.

Op welke zorgverzekeraar kan ik overstappen?
U kunt over het algemeen overstappen naar een van de wettelijke zorgverzekeraars. Elk ziekenfonds moet ex-verzekerden van City BKK accepteren. Er zijn andere ziekenfondsen van het bedrijf (BKK), ziekenfondsen van het gilde (IKK), vervangende ziekenfondsen of algemene lokale ziekenfondsen (AOK). U kunt kiezen welke kassa het beste bij u past. De servicecatalogus van de individuele kassa's is ongeveer hetzelfde. Er zijn slechts kleine verschillen in service, extra voordelen en extra bijdragen. Het merendeel van de zorgverzekeraars verzekert dat ze ook in 2011 geen extra bijdragen zullen betalen.

Wat als de kassa een nieuw lid wil uitschakelen?
In de afgelopen dagen is bekend geworden dat sommige zorgverzekeraars ledenverzoeken telefonisch proberen te blokkeren. Er wordt onder meer gezegd dat de kassa al "vol" is. Andere werknemers beweren dat de uitkeringscatalogus beter zou zijn bij een bedrijfsverzekering. Al deze argumenten zijn echter geavanceerd en op zijn minst juridisch twijfelachtig. In elk ziekenfonds moet een verplicht verzekerde zijn opgenomen. Als een zorgverzekeraar dit weigert, moet dit worden gemeld aan de Federale Verzekeringsdienst. Het is belangrijk om de naam van de werknemer, de tijd en de dag en de inhoud van het gesprek te noteren.

Ziektekostenverzekeraars, waarnaar verzekerden van City BKK willen overstappen, zouden 'de toelatingsaanvraag moeten krijgen en niets meer', zegt Thorsten Nowak, woordvoerder van City BKK. Nowak deed een beroep op de betrokkenen om de geïnterviewden met hun opmerkingen en de respectieve datum op te schrijven. Je kunt het gebruiken om "Ross und Reiter" te vinden.

Hoe worden leden geïnformeerd over de sluiting?
Alle leden worden geïnformeerd met een persoonlijke brief. De eerste brieven zijn volgens de zorgverzekeraar al verstuurd.

Hoe lang is de CITY BKK bereikbaar?
De City BKK is nog heel 2011 telefonisch bereikbaar. Alle lokale nummers staan ​​op het briefhoofd. Vragen over de sluiting worden ook beantwoord via een hotline (030) 88 95-1200, (040) 29 808-1200, (0711) 933 44-1200.

Waar zijn de betwiste zaken opgelost?
Alle zaken die door middel van ons handelen voor opheldering hebben gezorgd, worden in de eerste plaats behandeld door de CITY BKK. In individuele gevallen kan het ook voorkomen dat deze gevallen worden afgestemd met uw nieuwe zorgverzekeraar.

Wie behandelt de CITY BKK? Hoe lang duurt dit?
Er is een directie en een medewerkersgroep, van waaruit alle openstaande punten na sluiting worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle facturen en vergoedingen en informatie over verzekeringstijdvakken.

Wat gebeurt er met mijn gegevens (geschiedenis van services, enz.)?
De gegevens van de verzekerde worden verder gearchiveerd door de CITY BKK. Het ziekenfonds is hiertoe wettelijk verplicht, bijvoorbeeld om de nieuwe zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van eerdere ziektes die nodig zijn voor de berekening van de ziekte-uitkering of om de verzekerde informatie te geven over de verzekeringstijdvakken.

Heb ik een bevestiging van beëindiging nodig volgens artikel 175, lid 4, lid 3, SGB V?
De brief die u van CITY BKK ontvangt als informatie over de sluiting, vervangt de bevestiging van beëindiging. De brief moet ter presentatie aan het nieuwe fonds worden voorgelegd.

Blijft de verzekering intact?
Het lidmaatschap van een nieuw ziekenfonds begint naadloos na het lidmaatschap van de gesloten CITY BKK, dus eventueel met terugwerkende kracht. Vanaf dag 1 (1 juli 2011) zijn u en de gezinsleden die ook verzekerd waren met een gratis premie verzekerd in de nieuwe wettelijke ziektekostenverzekering met recht op het volledige pakket van vergoedingen, zonder wacht- of wachttijden en zonder voorafgaand gezondheidsonderzoek. Anders dan bij particuliere ziektekostenverzekeringen zijn er geen uitsluitingen van uitkeringen of hogere premies, bijv. B. vanwege mogelijke eerdere ziekten of handicaps.

Tijdens de verwerking blijft de CITY BKK in eerste instantie bestaan ​​(artikel 155, lid 1, SGB V) en moet zij vóór de sluiting voldoen aan de claims die uit de verzekering voortvloeien en eventuele openstaande vorderingen innen. Echter, nieuwe aanspraken op uitkeringen van de gesloten zorgverzekeraar kunnen niet meer ontstaan ​​omdat het lidmaatschap eindigt op het moment dat de sluiting ingaat.

Wat is de deadline voor het kiezen van de nieuwe kassa?
De leden van de CITY BKK kunnen hun bijzondere stemrecht uitoefenen tot 14 juli 2011 (2 weken na de sluitingsdatum). De periode van twee weken begint op de dag dat de kassa sluit. Vrijwillige leden moeten hun wijziging uiterlijk 3 maanden na de sluiting, d.w.z. uiterlijk op 30 september 2011, aangeven.

Wat gebeurt er als een lid niet op tijd voor een nieuw fonds kiest?
Bij twijfel krijgt de verzekerde een nieuwe zorgverzekering toegewezen. In principe moet de werkgever een werknemer inschrijven bij de zorgverzekeraar waar hij lid van was voordat hij lid werd van de CITY BKK. Indien dit niet vast te stellen is, kiest de werkgever een nieuwe zorgverzekeraar (artikel 175, derde lid, zin 2 SGB V).

Hetzelfde geldt voor ontvangers van een WW- of WW-uitkering II (Hartz IV) en gepensioneerden. Hier selecteert ofwel het Federaal Arbeidsbureau of de pensioenverzekeringsinstelling de nieuwe zorgverzekeraar. Dit zorgt ervoor dat er geen hiaten zijn in de verzekeringsdekking, zelfs als deadlines worden gemist

Vrijwillige leden (bijv. Zelfstandigen, huisvrouwen, vrijwillig verzekerde bijstandsgerechtigden) moeten hun verandering zelf uitleggen. Er moet een opzegtermijn van 3 maanden in acht worden genomen. Als de deadline wordt gemist en de persoon bij ziekte niet anderszins verzekerd is, geldt in het algemeen een ondergeschikte verzekeringsplicht in de wettelijke zorgverzekering. Dit zorgt ook in deze gevallen voor een naadloze verzekering. Zulke mensen moeten contact opnemen met de zorgverzekeraar waar ze voor het laatst wettelijk verzekerd waren bij de CITY BKK. Een vrijwilliger ontvangt op 15 juni. de informatie die op 30 juni moet sluiten. De inschrijving bij een nieuwe kassa moet eind september plaatsvinden. Het lidmaatschap van het nieuwe fonds begint met terugwerkende kracht vanaf 1.7.

Waar moet bij het veranderen van zorgverzekeraar rekening mee worden gehouden als een verzekerde een 'zorggeval' is of niet wettelijk bevoegd is?
In deze groep verzekerden moet bijvoorbeeld de pensioenverzekeringsinstelling een nieuwe zorgverzekeraar selecteren. Voor de zekerheid moeten ook de familieleden van de zorgbehoevende zorg dragen voor het aangaan van een nieuwe zorgverzekering. Als de zorgbehoevende alleen is, kan het verpleeghuis of een officieel aangestelde verzorger proberen om de zorgverzekering van een niet wettelijk bekwame persoon te wijzigen.

Wat gebeurt er als de verzekerde langdurig in het buitenland verblijft en daardoor geen nieuwe zorgverzekeraar kiest?
Indien verzekerde buiten zijn schuld het recht om voor een ziekenfonds te kiezen niet kan uitoefenen, kan hij zijn recht opheffen nadat de redenen voor preventie niet meer van toepassing zijn (hier na terugkeer uit het buitenland). Dergelijke zaken moeten in individuele gevallen door de nieuwe zorgverzekeraars worden gecontroleerd.

Kan ik eerder overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar?
Nee, je kunt niet eerder dan 1.7. stap over op een nieuwe zorgverzekering. Het recht om voor een ziekenfonds te kiezen vereist doorgaans een omschakelingsperiode van twee maanden (wie het lidmaatschap in april zou hebben opgezegd, had op zijn vroegst op 1 juli voor een nieuw ziekenfonds kunnen kiezen). Door sluiting van de CITY BKK kun je ook open blijven tot 14 juli. met terugwerkende kracht tot 1.7. kies een nieuwe kassa. (pm, sb)

Lees verder:
City BKK-leden kunnen geen nieuwe zorgverzekeraar vinden
Komt HEK zorgverzekering weg met senioren?
City BKK-leden met verlies en geschokt
Stad BKK: instorten door extra bijdrage
Zorgverzekeraar City BKK is gesloten
City BKK staat voor faillissement
City-BKK gered van faillissement?
Wettelijke zorgverzekeraars in nood
Stad BKK & GBK zorgverzekeraars met faillissement bedreigd
City BKK en GBK gered van faillissement
Zorgverzekeraar GBK nu failliet?

Auteur en broninformatie


Video: Avi Rubin: All your devices can be hacked


Vorige Artikel

Praktijk voor Heil Impulse Tanja Klein

Volgende Artikel

Hormonaal effect van de bodylotion