Nieuws

Schoolstress veroorzaakt buikpijn

Schoolstress veroorzaakt buikpijn

Buikpijn of hoofdpijn bij schoolgaande kinderen verbergen vaak problemen op school

Kinderen met schoolproblemen en stress klagen vaak over buikpijn en hoofdpijn. Kinderproblemen op school zijn vaak de oorzaak van lichamelijke klachten. Dit wordt opgemerkt door prof. Frank Häßler van de Duitse Vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychosomatiek en psychotherapie in Berlijn.

Net als bij volwassenen drukken de problemen van kinderen zich uit met lichamelijke symptomen. De hoofdpijn, misselijkheid of buikpijn verbergen vaak stress en problemen op school. Als kinderen psychosomatische klachten hebben, is het goed om openlijk met het kind te spreken, zoals de psychotherapeut prof. Häßler van de Duitse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert. Andere stresssymptomen kunnen zijn: slaapstoornissen, concentratiestoornissen of rugpijn. Al deze klachten kunnen ook een psychologische oorzaak hebben. De klachten kunnen wijzen op schoolstress.

De helft van alle schoolkinderen heeft stress Volgens de laatste studies zei ongeveer de helft van de ondervraagde schoolgaande kinderen dat ze last hebben van stress en onder druk staan ​​om te presteren. De toenemende prestatiedruk en het nastreven van goede cijfers maken veel studenten uiteraard moeilijk. Ouders moeten hun kinderen daarom duidelijk maken dat ze niet de enige zijn met hun problemen. Beschuldigingen en verdere druk zijn gecontra-indiceerd. De kinderen zouden liever een ondersteunend gevoel krijgen.

Problemen met de leerkrachten Het is niet ongebruikelijk dat stressvolle situaties bij kinderen worden veroorzaakt door problemen met de leerkrachten. Een landelijk Forsa-onderzoek onder ongeveer 1.000 ouders kwam tot de conclusie dat elk vijfde kind (bijna 20 procent) zich oneerlijk behandeld voelt door hun leerkracht. De problemen worden groter naarmate het schoolkind ouder wordt. Uit de enquête bleek ook dat bijna elke derde jongere tussen 15 en 18 jaar het gevoel heeft dat hij door de leraar oneerlijk is behandeld. Lesgeven zette de kinderen vaak te veel onder druk. Dat was het resultaat van de enquête namens de Techniker Krankenkasse.

Faalangst en sociale fobieën
Veel kinderen lijden ook aan faalangst of vertonen tekenen van sociale fobie. De getroffenen hebben de angst ontwikkeld om contact op te nemen met klasgenoten. In veel gevallen gingen negatieve ervaringen en plagerijen van klasgenoten eraan vooraf. In dergelijke gevallen zijn de kinderen vaak geïrriteerd en kunnen ze 's avonds niet in slaap vallen. Het is belangrijk om de kinderen het gevoel te geven dat ze fouten kunnen maken en dat zwakheden onderdeel zijn van het leven. Ouders moeten laten zien dat serieuze problemen kunnen worden opgelost en dat 'om hulp vragen' geen zwakte is. Als er geen verbetering was, is het logisch om een ​​kind en adolescente therapeut te zien. Constructieve copingstrategieën kunnen in discussies worden overgebracht. (sb)

Lees ook:
Beierse studenten staan ​​onder stress
GEW-expert waarschuwt voor overmatige prestatiedruk
Elke tweede student heeft last van stress

Afbeelding: Gerd Altmann / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Volledige Hypnose Meditatie sessie Maagpijn - Piekeren KaFlex (November 2020).