Nieuws

PKV: HUK-Coburg verhoogt tarieven

PKV: HUK-Coburg verhoogt tarieven

De particuliere ziektekostenverzekering van HUK-Coburg verhoogt haar tarieven per 1 maart met gemiddeld drie procent.

De particuliere zorgverzekeraar HUK-Coburg heeft aangekondigd de tariefbijdragen per 1 maart 2011 te verhogen. In sommige gevallen worden individuele tarieven met 20 procent verhoogd. De gemiddelde premieaanpassingen zijn drie procent.

De gemiddelde tarieven stijgen met drie procent, terwijl de meeste aanbieders van particuliere ziektekostenverzekeringen (PKV) hun tarieven rond de jaarwisseling hebben aangepast, volgt HUK-Coburg dit voorbeeld nu. De tarieven worden gemiddeld met 3 procent aangepast. De reden hiervoor is dat de uitgaven voor gezondheidszorg, met name voor geneesmiddelen en medische behandelingen, zijn gestegen. Over het algemeen zijn de aanpassingen aan HUK-Coburg menselijk. De meeste particuliere zorgverzekeraars hadden gemiddeld ongeveer zeven procent premie aangepast. Sommige tarieven werden zelfs verhoogd met een tweecijferig percentage.

Met name de tariefstijgingen van PKV worden beïnvloed. Zo stijgt het tarief voor ambulante uitkeringen voor vrouwen enorm. Dit wordt volgens de media bedreigd door een stijging van circa 20 procent. Het bedrijf wil echter de prijsverhogingen beperken en financiële reserves aanleggen. HUK-Coburg wil de komende dagen alle verzekerden die getroffen zijn door de aanpassing van de tarieven informeren.

Bijzondere beëindiging ingeval van tariefaanpassingen Indien verzekerden door tariefverhogingen worden getroffen, kunnen zij hun bijzondere opzeggingsrecht uitoefenen binnen een wettelijk voorgeschreven termijn. De getroffen partijen krijgen hierbij het recht om hun eerdere tarief te vergelijken met andere tarieven om zo nodig van aanbieder te veranderen. Het buitengewone opzeggingsrecht geldt in totaal 4 weken na ontvangst van de aankondiging door de vennootschap. De opzegging moet echter minimaal één dag voor de aanpassingsdatum bij de verzekeraar zijn aangekomen. Anders wordt de tariefverhoging als geaccepteerd beschouwd. Aangezien tariefaanpassingen niet onderhevig zijn aan staatsbeperkingen, is het veranderen van aanbieder de enige manier om een ​​prijsverhoging te voorkomen. (sb)

Afbeelding: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de

Auteur en broninformatie

Video: Meine HUK Ihr persönlicher Servicebereich der HUK-COBURG (Oktober 2020).