Euthanasieproces: Mechthild Bach pleegt zelfmoord


Mechthild Bach, een van euthanasie beschuldigde arts, pleegt zelfmoord met een overdosis morfine

Kankerdokter Mechthild Bach, beschuldigd van het overlijden van dertien patiënten, heeft zelfmoord gepleegd. Een vriendin van de dokter vond dit maandag in haar huis in Bad Salzdetfurth bij Hildesheim.

De arts stond voor de regionale rechtbank van Hannover in een uniek proces in Duitsland en moest zich aanvankelijk verdedigen op verdenking van doodslag. Hoewel in de media en het grote publiek snel over euthanasie werd gesproken, had de arts altijd benadrukt dat ze bij haar patiënten geen levensreddende maatregelen had genomen. De behandeling was uitsluitend gericht op pijnstilling en pijnstilling, zei Bach tijdens het proces via haar advocaat. De rechtbank oordeelde echter in een tussenrapport na de eerste 50 dagen van het proces vorige week dat er in twee van de te behandelen zaken zelfs aanwijzingen zijn voor moord. De bedreigde levenslange gevangenisstraf die de arts ertoe bracht zelfmoord te plegen, legde haar advocaat Matthias Waldraff uit.

Kankerarts procedure gepolariseerde samenleving In 2005 stond de internist van de Paracelsus Kliniek in Langenhagen bij Hannover voor het eerst terecht op verdenking van moord. Zelfs dan heeft het proces de samenleving gepolariseerd. Bijna elke dag van het proces kwamen supporters van de dokter samen voor de regionale rechtbank van Hannover en vroegen om posters om 'vrij te spreken' en 'waardig te sterven'. Omdat de arts naar haar mening de patiënt langdurige zorg had verleend, wat uiteindelijk moeilijk was, en niet opzettelijk de dood van de patiënt teweegbracht door te hoge doses pijnstillers. Bach zelf benadrukte altijd dat ze alleen de ernstig zieke patiënten met haar behandeling wilde helpen. De hoge doses morfine en valium werden gebruikt voor pijnverlichting en ondersteuning en 'onder geen enkele omstandigheid werd een levensreddende medische behandeling gegeven', zoals haar verdedigingsadvocaat vorige week uitlegde. Nadat het eerste proces wegens ziekte van de rechter was beëindigd, heeft de regionale rechtbank in Hannover sinds oktober 2009 het tweede proces behandeld.

Euthanasie? - Rechters zien bewijs van moord In een eerste tussentijdse evaluatie vorige week kwam de rechtbank tot de conclusie dat in de zes eerder besproken zaken kan worden aangenomen dat 'de patiënten niet aan natuurlijke oorzaken zijn overleden', aldus de kamervoorzitter van de rechtbank Wolfgang Rosenbusch . Er zijn volgens hem duidelijke aanwijzingen dat de kankerarts opzettelijk de dood van de zes patiënten heeft veroorzaakt door toediening van morfine en valium. "Bovendien moet in twee gevallen worden gecontroleerd of de moordfunctie van de moord ook aanwezig is", voegde Rosenbusch toe. Tot dusver heeft geen van de sterfgevallen in de Paracelsus-kliniek enig bewijs opgeleverd dat de patiënten de wens hadden uitgesproken om te sterven, zei de kamervoorzitter. In de twee bijzonder kritieke gevallen waren de ernstig zieke patiënten ook duidelijk bij bewustzijn toen ze de dodelijke dosis van de pijnstiller kregen, aldus de rechtbank. Aangezien de patiënten "niets van deze gaven afwisten" en daarom weerloos en weerloos hadden kunnen zijn, is verraderlijk doden ook een optie in de twee genoemde gevallen en kon de arts veroordeeld worden voor moord, legde de kamervoorzitter vorige week uit.

Arts zonder uitzicht gezien oordeel rechtbank Na de bekendmaking van de justitiële tussenbalans was zijn cliënt erg depressief en had hij geen perspectief, licht Mechthild Bachs advocaat toe. De "verrassende verklaring" van de rechtbank werd "brutaal waargenomen door zijn cliënt", vervolgde Matthias Waldraff. Op basis van deze 'balans zou het ofwel levenslang zijn geweest of zou het 15 jaar hebben geduurd', zei de advocaat. In een gesprek van drie uur op zondag probeerde hij zijn cliënt weer op te bouwen, 'maar na acht jaar worstelen heeft ze deze kracht niet gevonden', legt Waldraff uit. Volgens hem zou Mechthild Bach 'leven zonder de tussentijdse balans van de rechtbank (…)', omdat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de balans van de rechtbank en de uitzichtloosheid van zijn cliënt. Voor haar zelfmoord had ze een goede afscheidsmail gestuurd naar goede vrienden, waarin ze haar motieven beschreef. Daarin legde Mechthild Bach onder meer uit dat ze zich het leven zonder haar patiënten niet kon voorstellen, verklaarde verdediger Matthias Waldraff dinsdag. Volgens de politie had zijn 61-jarige cliënt maandag zelfmoord gepleegd met een overdosis medicijnen in haar huis in Bad Salzdetfurth bij Hildesheim.

Meningsverschillen zijn voor veel mensen slechts toevallig: het onderhandelingsproces over de veronderstelde euthanasie van de internist, dat al vijftien maanden aan de gang was, had tot 2012 nog 38 onderhandelingsdagen. De verdediging, de aanklager en de medeplichtigheid moeten op 7 februari commentaar geven op het tussentijdse saldo van de rechtbank. De procedure wordt echter beëindigd met de zelfmoord van de arts. Dat de internist zelfs voor de rechter werd gebracht, was oorspronkelijk een toevalstreffer. Tijdens haar tijd als behandelend arts in de Paracelsus-kliniek van 1987 tot 2003 ontdekte een groep onderzoekers van de AOK, die eigenlijk op zoek was naar boekhoudkundige fraudeurs, een onevenredig hoog morfinegebruik op de afdeling kanker. Bovendien was het sterftecijfer in dezelfde periode ongebruikelijk hoog met 350 sterfgevallen in slechts vijf en een half jaar. De AOK schakelde vervolgens het parket in en meldde aanvankelijk 76 zaken. Dit was het begin van een discussie over euthanasie, vergezeld van sterke media-interesse, en het recht van Mechthild Bach, benadrukt door iedereen, om 'zijn dood waardig en zonder angst te ervaren'.

Critici bekritiseerden "autocratisch gedrag" Critici hadden herhaaldelijk kritiek geuit op het autocratische gedrag van de arts, die bijvoorbeeld antwoordde op de vraag hoe ze merkte dat een persoon stervende was: "Ik voelde me als een patiënt geen aura meer had, geen energievelden. ”Dit maakte ook het kernprobleem van de discussie over euthanasie duidelijk: wie beslist wanneer en of iemand op zijn laatste weg gaat. De regionale rechtbank kwam blijkbaar tot een ander resultaat dan de kankerarts in de 13 sterfgevallen veroorzaakt door een medicijnmix van valium en morfine van de patiënten tussen 52 en 96 jaar oud en kon in geen van de tot nu toe behandelde gevallen euthanasie vaststellen. Haar advocaat Matthias Waldraff benadrukte: 'Je wandelen is geen schuldbekentenis.'

Euthanasie in de discussie Over het algemeen eindigt de discussie in Duitsland over euthanasie niet met het overlijden van de beschuldigde arts. De wetgeving probeert al jaren een regeling te ontwikkelen in het belang van de getroffenen. Onlangs versterkte een fundamenteel arrest van het Federale Hof van Justitie (BGH) (dossiernummer: Bundesgerichtshof 2 StR 454/09) van juni 2010 het recht van de patiënt op zelfbeschikking. De rechtbank oordeelde vorig jaar dat (in strafrechtelijke zin) gepaste toestemming van de patiënt zowel rechtvaardigt om af te zien van verdere levensondersteunende maatregelen als het actief beëindigen of voorkomen van behandeling die de patiënt niet wilde of niet meer wilde. Voor patiënten die niet langer in staat zijn hun toestemming te geven, kan het verzoek om stopzetting van levensondersteunende maatregelen in een testament of in een mondelinge verklaring ook voldoende zijn. Het beroepsrecht van artsen op het gebied van euthanasie is echter nog niet gebaseerd op deze relatief nieuwe rechterlijke beslissing. De Duitse Medische Vereniging (BÄK) is echter van plan deze te liberaliseren. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat een wet heeft aangenomen die actieve euthanasie regelt. (fp)

Lees ook:
Verontwaardiging bij euthanasiekliniek
Palliatieve geneeskunde: artsen beslissen over de dood
Elke derde arts staat open voor euthanasie
Ex-Justitie Senator Kusch richt euthanasie e.V. op
De regelingen voor zelfmoordvergoedingen moeten worden versoepeld

Afbeelding: AngelaL / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: NOODOPROEP OVERLEDEN AFRIKAANSE BROEDER


Vorige Artikel

Een hersenscan kan latere rekenprestaties laten zien

Volgende Artikel

Ziektekostenverzekering: mensen met overgewicht moeten meer betalen?