+
Nieuws

WIE: Gebrek aan ziektekostenverzekering maakt je arm

WIE: Gebrek aan ziektekostenverzekering maakt je arm

WHO World Health Report: Gebrek aan ziektekostenverzekering maakt mensen wereldwijd arm.

De Wereldgezondheidsorganisatie wijst erop dat steeds meer mensen wereldwijd door een gebrek aan ziektekostenverzekering in armoede vervallen. De zelf te betalen behandelingskosten drijven de getroffenen vaak in een schuldenval waaruit ze niet kunnen ontsnappen zonder hulp van buitenaf.

Jaarlijks komen ongeveer 100 miljoen mensen in de armoedeval terecht door een gebrek aan ziektekostenverzekering. Dit treft niet alleen ontwikkelingslanden, maar ook geïndustrialiseerde landen zoals de VS, Griekenland, Portugal, Polen en Hongarije. De cijfers zijn afkomstig uit het WHO World Health Report 2010, dat vandaag officieel in Berlijn zal worden gepresenteerd en vooraf zal worden geciteerd uit "Welt Online". Degenen die niet onder de ziektekostenverzekering vallen, lopen daarom een ​​veel groter risico op armoede, aangezien veel mensen simpelweg overweldigd worden door de behandelingskosten.

In landen zonder functionerende, door de staat gesubsidieerde ziektekostenverzekering zijn "financiële moeilijkheden" gebruikelijk bij ziekte, aangezien de getroffenen zelf hun medische zorg moeten betalen. De aankomende behandelingskosten zijn echter voor een particulier vaak nauwelijks te overzien, zodat de WHO ervan uitgaat dat ongeveer 150 miljoen mensen wereldwijd lijden aan "financiële catastrofes" door onvoldoende dekking bij ziekte.

De WHO roept daarom de armere landen op om meer te investeren in de gezondheidszorg. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, drong er bij de regeringen op aan "de financiering van de gezondheid te verbeteren en de bescherming van de gezondheid te versterken". Volgens de WHO zouden belastingen op alcohol en tabak als tegenfinanciering kunnen dienen. Dit zou enerzijds de financiering van de gezondheidszorg veiligstellen en ook een afschrikwekkend effect hebben op het tabaks- en alcoholgebruik. Volgens het Wereldgezondheidsrapport vertegenwoordigen tot nu toe rechtstreekse betalingen voor medische behandeling meer dan 50 procent van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in 33 landen met voornamelijk lage en middeninkomens. Volgens de aanbeveling van de WHO zouden deze vormen van betaling minder dan 15 tot 20 procent van de totale gezondheidsuitgaven van een land moeten uitmaken.

Volgens de WHO hebben sommige geïndustrialiseerde landen ook aanzienlijke tekorten aan gezondheidszorg. De WHO beveelt aan om de efficiëntie van het respectieve gezondheidssysteem te verhogen als eerste benadering om de problemen aan te pakken. Omdat volgens de algemeen directeur van de WHO bijvoorbeeld jaarlijks bijna $ 300 miljard wordt verspild door inefficiëntie in de ziekenhuissector. Bovendien bleek uit de evaluatie van ongeveer 300 onderzoeken als onderdeel van het World Health Report 2010 dat ziekenhuizen met dezelfde inspanning gemiddeld 15 procent meer konden bereiken.

Daarom moeten de geïndustrialiseerde landen volgens de WHO in de eerste plaats proberen de efficiëntie van hun gezondheidsstelsels te verhogen om tot een betere zorg voor de bevolking te komen. Het gerichte gebruik van bepaalde prikkels speelt ook een cruciale rol. Als ze correct zijn ingesteld, kunnen ze de efficiëntie van het gezondheidssysteem aanzienlijk verhogen. Aan de andere kant, als de prikkels in de nationale gezondheidsstelsels onjuist zijn ingesteld, kunnen ze volgens het World Health Report ongewenste ontwikkelingen veroorzaken die de efficiëntie aanzienlijk verminderen. De WHO noemt de individuele vergoeding van bepaalde medische diensten als voorbeeld van valse prikkels, wat leidt tot overaanbod met de bijbehorende behandelingen. De WHO verwijst naar keizersneden, die meestal individueel worden betaald en waarvan het aantal is toegenomen in 69 van de 137 landen. Anderzijds zou volgens de WHO de focus van medische zorg kunnen worden verlegd naar preventie met bijvoorbeeld forfaitaire vergoedingen voor huisartsen.

Bovendien is er volgens de WHO in veel landen nog een aanzienlijk besparingspotentieel in de farmaceutische sector. Ongeveer vijf procent van de gezondheidsuitgaven in geïndustrialiseerde landen kan worden bespaard door correct gebruik en verbeterde kwaliteitscontrole van medicijnen, aldus de directeur-generaal van de WHO. De WHO is van mening dat de benadering van Frankrijk hier voorbeeldig was en dat haar 'generieke vervangingsstrategie' in 2008 bijna twee miljard dollar aan gezondheidszorg heeft bespaard. Volgens de verklaring in het World Health Report wordt meer dan de helft van alle geneesmiddelen wereldwijd 'op onjuiste wijze voorgeschreven, verstrekt of verkocht'. De patiënten waren vaak onvoldoende geïnformeerd over de juiste inname van de preparaten. Volgens de WHO zijn er op het gebied van geneesmiddelen in de meeste landen nog steeds goede mogelijkheden om de efficiëntie en het aanzienlijke besparingspotentieel te vergroten

De WHO riep de geïndustrialiseerde landen echter niet alleen op om de efficiëntie van hun gezondheidsstelsels te verbeteren, maar riep hen ook op om hun toezeggingen aan ontwikkelingslanden in de toekomst na te komen. Want als alle donorlanden onmiddellijk aan hun verplichtingen zouden voldoen, zouden volgens de WHO zelfs de "Millennium Ontwikkelingsdoelen" gehaald kunnen worden, wat onder meer de gezondheidszorg in de armste landen wereldwijd zou moeten verbeteren. De WGO zou tegen 2015 meer dan drie miljoen levens kunnen redden. Om de nodige financiële middelen te kunnen aantrekken, beveelt de WHO aan dat de middelen op nieuwe "innovatieve manieren" worden aangetrokken, bijvoorbeeld door een belasting op deviezentransacties.

Met de "Millenniumdoelstellingen" tien jaar geleden, waren de ambitieuze doelstellingen tegen 2015 het op zijn minst grotendeels succesvol bestrijden van extreme armoede, honger, de sterfte van miljoenen kinderen en moeders, evenals de epidemieën van aids en malaria. Het World Health Report maakt echter duidelijk dat deze "millenniumdoelen" op het gebied van preventieve gezondheidszorg nog niet zijn bereikt. Wereldwijd hebben nog steeds een miljard mensen geen toegang tot medische zorg. "Voor veel mensen is er simpelweg geen gezondheidszorg, anderen kunnen het niet betalen", benadrukt David Evans, directeur van de WHO. In Duitsland is het wettelijk verplicht om een ​​ziektekostenverzekering te hebben. Toch zijn met name veel kleine bedrijven nog steeds niet verzekerd.

Als onderdeel van de presentatie van het WHO-rapport verklaarde de federale minister van Volksgezondheid Philipp Rösler (FDP) dat de kwaliteit van de gezondheidszorg een "maatstaf voor sociale cohesie" is, maar dat er "geen patentoplossingen" zijn voor een functionerend gezondheidssysteem. Elk land wordt hier geroepen om zijn eigen weg te vinden en de federale regering is erin geslaagd met haar gezondheidshervorming een degelijke financiering van de ziektekostenverzekering met een eerlijk verdeelde last te verzekeren, benadrukt de minister. De critici van de hervorming van de gezondheidszorg, die de afgelopen maanden de ministers van Volksgezondheid scherp hebben toegesproken, zouden dit een beetje anders moeten zien. (fp)

Lees ook:
Hervorming van de gezondheidszorg is in strijd met de aanbevelingen van de WHO

Auteur en broninformatie


Video: Gr 12 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Kortverhale (Januari- 2021).