+
Nieuws

Mannen leven gezonder dan vrouwen

Mannen leven gezonder dan vrouwen

Studie: mannen leven gezonder dan vrouwen en ontwikkelen vaker op jonge leeftijd ernstige ziekten.

Uit een evaluatie van de particuliere ziektekostenverzekering DKV bleek dat mannen in Duitsland op jonge leeftijd vaker ziek worden dan vrouwen. Het onderzoek is gebaseerd op een algehele evaluatie van de gegevensrecords van DKV Versicherung. In totaal zijn 400.000 datasets van de verzekerde anoniem beoordeeld.

Mannen leven vaak ongezond
Volgens de DKV-studie betekent de vaak ongezonde leefstijl van mannen dat het ziektecijfer bij mannen significant hoger is dan bij vrouwen. Vrouwen besteden gemiddeld meer aandacht aan hun gezondheid, bewegen meer en eten gezonder. De studieresultaten zijn niet representatief, maar de gegevens laten een duidelijke trend zien bij mannen en vrouwen. In de zomer van 2010 publiceerde de zorgverzekeraar een rapport "Hoe gezond Duitsland leeft". In totaal zijn voor de evaluatie 2500 DKV-verzekerden gevraagd naar hun gezondheidsgedrag. Hieruit bleek dat mannen meer roken en meer alcohol drinken. Volgens de DKV kan worden afgeleid dat mannen een hoger risico op obesitas en hart- en vaatziekten hebben dan vrouwen. Het risico op obesitas alleen (morbide overgewicht) is een derde hoger dan dat van vrouwen.
Vooral mannen hebben vaak een hartaanval
De studie identificeerde een significante toename van ziekten, vooral bij mannen van 45 jaar en ouder. Vooral mannen hebben vaak een hartaanval. Onder de leeftijdsgrens van 70 jaar lijden mannen meer dan driemaal zo vaak een infarct als vrouwen. Naast genetische aanleg wordt een hartaanval vooral begunstigd door roken, gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding. Men zou hier dus ook kunnen concluderen over een gezondere levenswijze van de mannen, zoals werd gezegd.

Het risico op overlijden bij mannen is tweemaal zo hoog
De evaluatieresultaten worden ook bevestigd door andere onderzoeken. Begin dit jaar publiceerde het Robert Koch Instituut (RKI) in Berlijn een evaluatie van het risico op overlijden voor vrouwen en mannen in Duitsland. Volgens de resultaten hebben mannen een levensverwachting van bijna 76, vrouwen worden daarentegen ouder en leven gemiddeld tot 80 jaar. In jongere jaren (tussen 30 en 64 jaar) sterven tweemaal zoveel mannen als vrouwen. Prof. Dr. Frank Sommer samen: "Vrouwen leven in hun lichaam. Mannen gebruiken hun lichaam meer als instrument - en negeren het". Vrouwen hebben ook betere strategieën voor problemen en ziekten: "Ze praten meer over een probleem, mannen eten het meestal zelf", zei professor Peter Falkai, directeur van de kliniek voor psychiatrie en psychotherapie aan de universiteit van Göttingen, onlangs.

Volgens Günter Dibbern, CEO van DKV, veroorzaken genetische posities het risico op een hartaanval bij mannen. Maar dat alleen hoeft niet per se te leiden dat mannen een hartaanval krijgen. Zo toonde het DKV-rapport aan dat mannen minder groenten en fruit eten, maar meer vlees consumeren. Ongeveer 25 procent van de mannen eet elke dag vlees; voor vrouwen is dat 15 procent. Mannen bewegen minder en hebben ook meer kans op stress.

Vrouwen betalen nog steeds meer voor hun zorgverzekering
Vrouwen moeten hogere premies betalen voor particuliere ziektekostenverzekeringen. De verzekeraars rechtvaardigen dit feit vaak met een langere levensverwachting. Vrouwen moeten gemiddeld 10 tot 30 procent meer betalen voor hun verzekering. Maar niet alleen de hogere levensverwachting is verantwoordelijk voor de hoge verzekeringssom: vrouwen leven gezonder en zijn daardoor minder vatbaar voor ernstige ziekten, maar vrouwen gaan blijkbaar vaker en eerder naar de dokter. Volgens het DKV-onderzoek hebben vrouwen ook meer tijd nodig om behandeld te worden.

Het huwelijk kan mannen redden
De DKV wil de studieresultaten nu gebruiken om de verzekerde mannen betere gezondheidsdiensten te bieden. Op deze manier moeten mannen worden aangemoedigd om gezonder te eten en meer preventief onderzoek te doen. Mensen bij DKV zijn zich er echter van bewust dat de sociale omgeving een grote rol speelt en dat mannen fundamenteel moeten heroverwegen. Het is in dit verband zeer interessant dat het huwelijk het risico op overlijden bij mannen verlaagt. Het Robert Koch Instituut ontdekte onlangs dat het sterftecijfer onder ongehuwde mannen tussen 30 en 60 jaar 2,5 keer hoger is dan onder gehuwde vrouwen. Volgens deskundigen komt dit doordat vrouwen in het huwelijk voor de gezondheid van mannen zorgen en ze bijvoorbeeld aansporen en herinneren aan medische afspraken. Bovendien is de voeding tijdens een huwelijk gezonder dan die van ongehuwde mannen. (sb, 2010-10-08)

Lees ook:
Zelftwijfel: vrouwen hadden vaker last van mannen dan mannen
Mannen worden vaker getroffen door geheugenverlies
Vrouwen: buikpijn vaak met een hartaanval

Auteur en broninformatieVideo: Waarom zijn mannen soms een stuk slechter af dan vrouwen als het op kanker aankomt? 25 (Januari- 2021).