Toename van ontevredenheid met particuliere ziektekostenverzekering


Steeds meer particulier verzekerden zijn ontevreden over hun zorgverzekering. In 2009 ontving de PKV-Ombudsman meer dan 5000 klachten.

(06/03/2010) Vorig jaar ontving de ombudsman van de PKV ongeveer 15 procent meer klachten. De voorzitter moest rond 5015 geschillen beslechten. In de meeste gevallen ging het niet om hogere dokterskosten, maar om de betaling van noodzakelijke diensten door de particuliere ziektekostenverzekering (PKV). Zo weigerde een particuliere ziektekostenverzekering de kosten te dekken van de huisvesting van een baby die zijn moeder vergezelde naar het ziekenhuis. De moeder moest de baby naar het ziekenhuis brengen omdat het kind nog borstvoeding gaf. Ook de PKV van de vader weigerde omdat het kind volgens de zorgverzekering geen behandeling nodig had. "De redenering van beide verzekeraars was in wezen correct, maar leidde tot een onbevredigend resultaat", legt Obhudsmann Dr. Toch vond Helmut Müller een goede oplossing: de kosten moesten door beide zorgverzekeraars worden gedeeld.

De tijden voor zorgverzekeraars worden steeds erger. Dit komt ook tot uiting in de Morale zorgverzekering bij overname van kosten en goodwillregelingen. Ten opzichte van 2008 is het aantal klachten met 15 procent gestegen naar 5015 zaken. Volgens Dr. Müller had slechts 432 klachten. Het aantal ontvangen klachten is echter nog steeds relatief klein in vergelijking met de 30 miljoen verzekerden met een particuliere ziektekostenverzekering. Volgens de PKV-arbitragecommissie is het klachtenpercentage net geen één procent. Veel geschillen worden echter voor het gerecht gebracht of worden niet beëindigd. De meeste burgers zouden tevreden moeten zijn met het negatieve antwoord. Müller ziet daarentegen niet de stijging in het feit dat particuliere zorgverzekeraars zouden moeten sparen. De verhoogde bekendheid van de arbitragecommissie is hiervoor verantwoordelijk.

Een overzicht van de klachten: De meeste klachten zijn ontvangen vanwege een volledige particuliere ziektekostenverzekering. Hier was het aandeel 83 procent. In 2008 was dat nog maar 78 procent. Ongeveer 25 procent van de klachten was succesvol voor de klant. De meeste klachten (22,8 procent) waren te wijten aan de weigering om medische zorg te verlenen. In 13,9 procent van de gevallen werden klachten ingediend over het vergoedingsschema van de arts. Vanwege de algemene verzekeringsvoorwaarden van de PKV-verzekeraars is in 10,4% van de gevallen uitspraak gedaan. Klachten over het nieuwe basistarief werden gemaakt in 3,1 procent en 3,2 procent vanwege valse claims van verzekeringsvertegenwoordigers.

Toezichthouders en vrouwen hebben de taak juridische geschillen via arbitrage te voorkomen. Noch de zorgverzekeraar, noch de verzekerde zijn echter aan de aanbevelingen gebonden. Er worden alleen 'aanbevelingen' gedaan. Consumenten kunnen echter ook een klacht indienen bij de financiële toezichthouder "BaFin". Dus 1757 klanten klaagden over hun particuliere ziektekostenverzekering. (sb)

Lees ook:
Ziektekostenverzekering wijzigen of blijven?

Auteur en broninformatieVideo: Autoverzekering: Bekijk video over de autoverzekering -


Vorige Artikel

Een hersenscan kan latere rekenprestaties laten zien

Volgende Artikel

Ziektekostenverzekering: mensen met overgewicht moeten meer betalen?